top of page
物理治療 拔罐 療法.jpg

物理治療 推介分享

痛症是身體損傷常見的警號 | 手腕痛 媽媽手 手指痛

幫你找出各種背痛原因,以不同的治療方式,為病人擊退痛楚。
客人的讚賞是其中一個令我們進步的動力來源. 以下所有好評都是來自我們的顧客! 多謝各位的物理治療推介或推薦

如有任何問題,可以隨時 WhatsApp 66073170 或到 IG @togetherphysio PM我們,我們會盡快回覆大家

歡迎到                查看更多真實顧客分享

Facebook-Logo.wine.png

平日照鏡見到自己側埋一邊,見到好似一邊肋骨凸啲。有時覺得自己的力量左右好唔平均,好似有一邊唔係好發到力咁。」這是一位26歲女士的陳述。呢個症狀就是有脊柱側彎經常會出現的問題。

在處理脊柱側彎的問題時,我們需要解決1️⃣脊椎孤度,2️⃣關節繃緊問題以及3️⃣兩邊肌肉不平衡的問題。

因為脊柱側彎也有不同側彎的類型,所以我們也需要先做檢查,再以針對性的治療手法去解決問題💡💡

例如在關節突起的一方,我們可以用用手法將關節向正中的方向(Transverse Glide)推。

同時,如果關節出現旋轉 (Rotation) 或 移位 (Side Shifted) 的問題,我們亦能用相應的筋膜放鬆治療手法去處理脊椎的狀況。

2022-10-06 181517.png

TogetherPhysio

Anson Hung 

我係第4期癌症患者,手術電療後嘅後遺症非常多。以前因為脊柱側彎問題睇過Jeffrey同Silvia,估唔到佢地除左會醫都市病,連臨床重症後遺一樣搞得掂。

手術後小腿冇左一條骨,行路同平衡都好唔方便。公立嘅物理治療排期耐,而且手法有啲保守,Jeffrey 同Silvia幫我睇左幾個月,由輪椅代步,到攙扶拐杖,至今已經接近完全康復。做電療後,頭頸部份嘅副作用同後遺症(頸硬肩硬)都有搵佢地幫手醫。

Karen Wong

 

睇左幾次物理治療之後個背脊同腰明顯冇以前咁彎,治療師Silvia好專業佢睇完按完就同我講我個脊柱側彎係左右同前後都有但做左幾次治療明顯訓覺果陣訓得直左。

加埋都做左差唔多半年,雖然背脊有一邊都仲係有啲突出黎,但睇到2邊腰已經唔係以前咁唔平衡,好多謝Silvia同一班護士咁幫我每次做完治癒都舒服啲冇咁攰

Chun Wing Tsang

 

因前陣子左腳突然有不舒適感覺,包括坐骨神經痛及肌肉非常繃緊。雖然曾試過推拿,但隨著時間過去,痛症日趨嚴重。後來經朋友介紹下認識到Together Physio,治療師Jeffery耐心聆聽我描述的病徵及為我作出檢查,認為我椎間盤出了問題。自己本身患有脊柱側彎,加上工作需要久坐辦公室,令身體比正常人恢復得比較慢。但Jeffery很有耐性地為我作手法治療,除了椎間盤位置,在其他連帶出現痛症的部位如大腿外側及小腿肌肉亦會作出適當診療。此外也提供數款伸展拉筋動作和提出改善日常壞習慣的建議,誠懇地希望病人痊癒,現在自己的痛症已經大大改善。Jeffery從病人角度出發,致力根治病人痛症;診所的其他治療師及姑娘們態度也非常友善,因此極力推薦Together Physio & Rehab 凝聚物理治療及復康。

Winnie WY Yi 

12月初因大脾痛的問題到Together physio 做物理治療,治療師Clinton 用心的找出大髀痛的原因,示範舒緩及強化肌肉的運動,之後的腳弓問題,Clinton 亦用心治療,情況有所改善,姑娘亦很友善,會推薦給身邊的朋友!

Cha Cha

 

之前牙骹痛左好耐,睇完牙醫都無用。Silvia幫我做咗手法治療拉返開個牙骹痛同埋㩒鬆番牙交入面d 肌肉,再用配合埋針灸,睇左幾次就好返晒,無再痛過。

Silvia真係好用心咁幫我,真係好多謝佢

Jones Leung

耳中風真是麻煩的事,再加上暈眩更不舒服也不知怎樣處理. 後來找Jeffery物理治療師求助.他很細心先看我的情況然後教我做一系列的動作,回家練習一星期後,頭暈的感覺減少了.人也放心上街和上班.真是多謝Jeffery👍

Sally Hui 

喺見silvia前,自己都睇過好幾間物理治療師。最大嘅比較就係silvia 真係會花心機、時間幫我做手法治療,然後再叫治療員用幾組機幫我放鬆。「一分錢一分貨」好留到客。加上Silvia做得好,我初時嚟有寒背、脊柱側彎同埋盆骨前傾,到而家已經改善咗好多。當然再配合佢教你做嘅運動,個復原速度會再快啲。Thanks Silvia

bottom of page