top of page
搜尋
  • togetherphysio

個頭好似成日比錘仔揼下揼下咁?食極止痛藥都冇用?點解換極枕頭個頭都仲係好痛?其實有機會係「頸因性頭痛」

「個頭成日脹住脹住,換極枕頭都瞓得唔好,條頸都好似扯住扯住咁,好唔舒服,搞到成個人都好冇心機 」這就是一位40歲女病人告訴我的陳述!

呢個症狀有機會是頸部關節僵硬(stiffness)及肌肉繃緊(tightness)而反射出來的神經痛楚,我們稱之為「頸因性頭痛」。


其實在不同位置的頭痛有機會是由於不同肌肉引致,例如:

圖: 上斜方肌會傳遞痛楚至太陽穴位置 圖: 頸枕後肌會傳遞痛楚至偏側位置 圖: 胸鎖乳突肌會傳遞痛楚至前額痛及後耳位置痛 圖: 會傳遞痛楚至頭頂痛


而經過手法檢查 ,我們發覺40歲女病人在頸椎第五六節出現僵硬,而她的胸鎖乳突肌也出現結節及激痛點。經過幾次物理治療後,主要靠手法放鬆,繼而以針灸、電療、超聲波、拉頸等為輔助,痛楚已經大大減少,訓教個時都已經舒服返好多,成個人精神返曬。


*以上健康資訊只供參考,如有疑問,請詢問醫生或物理治療師意見


320 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

物理治療筆記(23):外側大髀腳痺的原因 | 凝聚物理治療|吳子謙物理治療師

物理治療筆記(23):外側大髀腳痺的原因 很多時候,我們做治療師,都會遇到病人有不同情況的腳痹問題,今次我們最主要與大家談及外側大髀腳痹的問題。 我們身體有一條神經線,叫做Lateral Femoral Cutaneous Nerve,這條神經線主要提供我們內側大髀紅色圈圈圈着的位置的感覺。如果這條神經線受到擠壓,將會令到患者感到有大髀麻痹、針吉蟻咬的感覺。 而我們今天這篇文章,就是需要教導大家這

Comments


bottom of page